تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
ژانویه 6, 2021
نصب و راه اندازی دستگاه توموتراپی پردیس نور نیلو

درمانهای پیشرفته رادیوتراپی :
IMRT , SBRT , SRS توسط دستگاه توموتراپی در مرکز پرتو درمانی پردیس نور نیلو