تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
می 4, 2020
برای اولین بار استنت گذاری دبل جی جنین در مرکز تصویربرداری پردیس نور

در سونوگرافی های بعمل آمده از جنین 4 ماهه مشخص می شود که جنین دارای هیدرونفروز (تجمع ادرار در کلیه ) می باشد که که پس از بررسی های لازم و با توجه به شرایط کلیتین جنین تصمیم به استنت گذاری  کلیه جنین گردید . این عمل بدون جراحی و بیهوشی  و بصورت سرپایی انجام شد و باعث تخلیه ادرار بداخل مایع آمنیون  گشت .