تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
جولای 6, 2019
بازدید جناب آقای دکتر خان بابایی معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی

بازدید جناب آقای دکتر خان بابایی معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی

از مرکز تصویربرداری ، پرتو درمانی پردیس نور نیلو

زمان : 14 خرداد سال 1398