تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
جولای 1, 2019
گزارش رییس کل نظام پزشکی از اهم فعالیت های این سازمان

http://irimc.org/اطلاع-رسانی/اخبار/ID/42123/گزارش-رییس-کل-نظام-پزشکی-از-اهم-فعالیت-های-این-سازمان