تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دسامبر 17, 2018
افشان شیرکوند

فیزیک پزشک

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای بیوفوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی