تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر سید حسن مصطفوی متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی


دكتر سید حسن مصطفوی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره  نظام پزشکی :55466

عضو هیات علمی دانشگاه

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی

دارای مدرک فلوشیپ MRI از استرالیا