تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر علیرضا فرزاد متخصص رادیولوژی

دکتر علیرضا فرزاد

متخصص رادیولوژی

 

دریافت پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان

عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران