تلفن : ۴۱۹۴۳ info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
تماس با ما
آدرس مراکز پردیس نور :
شعبه 1 : ( پردیس نور )
تهران ، سعادت آباد ، خیابان بیست و پنجم ( شهید قره تپه ای ) پلاک ۵
خط ویژه : ۴۱۹۴۳ ، تلگرام پردیس نور سلامت ۰۹۳۳۸۲۱۷۱۰۵، فکس : ۸۸۶۸۷۹۶۶


شعبه 2 : ( پردیس نور سلامت )
خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸


شعبه 3 : ( پردیس نور نیلو )
تهران ، پاسداران ، نبش خیابان فرخی یزدی ، پلاک ۳۰
تلفن : ۴۱۹۴۳ فکس : ۲۲۸۸۳۶۳۸
تلفن : ۴۱۹۴۳
فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹
تلگرام : ۸۲۱۷۱۰۵ - ۰۹۳۳