تلفن : ۴۱۹۴۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
info @ pardisnoorsalamat
آدرس : خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸ فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹ تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
تماس با ما
آدرس مراکز پردیس نور :
شعبه 1 : ( پردیس نور )
تهران ، سعادت آباد ، خیابان بیست و پنجم ( شهید قره تپه ای ) پلاک ۵
خط ویژه : ۴۱۹۴۳ ، تلگرام ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰، فکس : ۸۸۶۸۷۹۶۶
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸

شعبه 2 : ( پردیس نور سلامت )
خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، تقاطع شهدای ژاندارمری ، شماره ۲۸
تلفن : ۴۱۹۴۳ ، تلگرام ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰، فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸

شعبه 3 : ( پردیس نور نیلو )
تهران ، پاسداران ، بوستان دوم ، نبش خیابان گیلان و فرخی یزدی ، پلاک نبش خیابان فرخی یزدی ، پلاک ۳۰
تلفن : ۲۸۱۱۱۰۳۲ ، تلگرام ۰۹۰۲۲۳۲۴۲۲۳
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
تلفن : ۴۱۹۴۳
فکس : ۶۶۴۸۲۵۰۹
۰۲۱-۹۱۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰